LIÊN LẠC

Montgomery Middle School

2470 Ulric St, San Diego, CA 92111


Thư Tín: 

P.O. 712544 San Diego, CA 92171-2544


Điện Thư: info@van-lang.org

Ban Điều Hành: administration@van-lang.org 

Webmaster:  webmaster@van-lang.org  

(Ý kiến đóng góp cho website nầy) 


Điện Thoại:
Thầy Dương Thanh Phong (Hiệu Trưởng): 858-229-6197 
Thầy Trần Đức Việt (Phó HT, Điều Hành): 858-487-8732 
Cô Nguyễn Thùy Trang (Phó HT, Giám Học): 858-243-2502

© 2018 by Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego

  • TTVN Van Lang San Diego Facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • w-youtube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now