top of page

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, San Diego

Mục Tiêu và Đường Hướng

 • Mục tiêu của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang là dạy cho con em đọc và viết thông thạo tiếng Việt, hiểu biết văn học nghệ thuật Việt Nam, và hun đúc tâm hồn Việt nơi các em để làm nền tảng xây dựng những gia đình và cộng đồng Việt Nam đoàn kết vững mạnh tại Hoa Kỳ, cùng chuẩn bị căn bản cho những lớp người trẻ về xây dựng quê hương Việt Nam tự do trong tương lai.

 • Để đạt được mục tiêu trên, Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang hướng dẫn các em theo một chương trình Việt ngữ phổ thông từ lớp vỡ lòng đến lớp 6, kèm theo với những chương trình sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật Việt Nam. Văn Lang chú trọng đến việc đức dục theo tinh thần "Tiên học lễ, hậu học văn" nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và bổn phận của các em đối với gia đình, học đường, cộng đồng và dân tộc.

 • Đường hướng hoạt động của Trung Tâm Văn Lang là hoàn toàn với tính cách văn hóa và xã hội. Tất cả các thầy cô đều tình nguyện tham gia không lấy thù lao, và cùng nhau quản trị và quyết định mọi hoạt động của trường theo thể thức dân chủ, mỗi người một phiếu.

 • Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang luôn cố gắng:

  • Duy trì một ban giảng huấn và điều hành có khả năng và tận tâm.

  • Trau giồi, cải tiến phương pháp giảng dạy và áp dụng một chương trình học thiết thực, cụ thể, linh động và uyển chuyển để thích ứng với mọi trình độ, tuổi tác và sĩ số học sinh.

  • Quản lý ngân sách, học cụ và tài liệu giáo khoa một cách hữu hiệu.

  • Tạo môi trường thích hợp cho các em sinh hoạt trong an ninh, kỷ luật và tiến bộ.

Nội Quy

Nội Quy Học Sinh Văn Lang:


Để giúp các học sinh Văn Lang học tập tiến bộ và trong vòng kỷ luật, xin quý vị phụ huynh giải thích và khuyến khích con em học sinh tuân hành Nội Quy Văn Lang.

Lịch Sử

Đầu năm 1984, để đáp ứng nhu cầu dạy dỗ con em Việt Nam tại San Diego không quên ngôn ngữ và nề nếp Việt, thầy Trần Cảnh Xuân đương nhiệm Chủ tịch Hội Phụ Huynh và Giáo Chức Việt Nam tại San Diego (HPHGCVN) và một số hội viên đứng ra thành lập Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang (TTVNVL). Trải qua bao thăng trầm, trung tâm vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay.... (xem tiếp)

bottom of page