top of page
VĂN LANG TRANG NHÀ

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, San Diego
Mục đích giáo dục con em đọc, viết và nói thông thạo tiếng Việt, hiểu biết lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam ...

THÔNG BÁO VĂN LANG
26 AUG

Khai Giảng Niên Khoá 2023-2024

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego trân trọng thông báo khai giảng Niên Khóa 2023-2024:

(Thời Khoá Biểu)

Khai giảng: Thứ Bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023 lúc 8:30am

Địa điểm: 2202 Comstock Street, San Diego, CA 92111

San Diego County Office of Education building

Giờ học: Thứ Bảy mỗi tuần từ 9am-12pm

Trình độ: Mẫu Giáo đến Lớp 6

Tuổi ghi danh: 5 tuổi trở lên

Chương trình học: Việt ngữ, Sử Địa Việt Nam

Lệ phí ghi danh (một năm): $250 bao gồm sách giáo khoa

Ghi danh online: https://forms.gle/3UdZzKiCdyL3ExGq7

LIÊN LẠC VĂN LANG

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego

2202 Comstock St, San Diego, CA 92111

San Diego County Office of Education building

Thư Tín: 

P.O. 712544 San Diego, CA 92171-2544

 

​Hiệu Trưởng Dương Thanh Phong:  

858-481-4489 
​Hiệu Phó Điều Hành Trần Đức Việt:

858-487-8732 
​Hiệu Phó Giám Học Nguyễn Thùy Trang:

858-243-2502

 

info@van-lang.org

TIN TỨC VĂN LANG

Aug 26, 2023

Khai Giảng Niên Khoá 2023-2024

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego trân trọng thông báo khai giảng Niên Khóa 2023-2024

FOLLOW US
  • TTVN Van Lang San Diego Facebook
  • Twitter Classic
  • Wix Google+ page
bottom of page